Deventer Moordzaak dient wel heropend te worden

In zijn gisteren ingediende reactie op het advies van Advocaat Generaal Machielse bij de Hoge Raad de Deventer Moordzaak niet te heropenen stelt Mr. G.J. Knoops dat de getuigenis van de beheerder van de begraafplaats plus twee steungetuigen juist wel tot een vernietiging van het vonnis uit februari 2004 moet leiden.

De verschillende getuigenverklaringen bij de Hoge Raad in de tweede helft van 2007 waren er op gericht of er een ernstig vermoeden is dat Michael de J. (“de klusjesman”) op de vroege ochtend van 24 september 1999 aan de beheerder van de begraafplaats had verteld dat de weduwe vermoord was en daarbij had gezegd dat zij “gewurgd, haar botten gebroken en 7 keer met een mes gestoken” was. Zowel de inhoud van dat gesprek als het tijdstip, ruim één dag voordat het slachtoffer werd gevonden, impliceren namelijk daderkennis.

Mr. Knoops en zijn team tonen in de reactie van de verdediging aan dat uit de nieuwe getuigenverhoren bij de Hoge Raad, o.a. van de beheerder, zijn twee collega’s, De J. en de twee verbalisanten juist blijkt dat deze verklaring van de beheerder gedetailleerd en plausibel is, hij een concreet herinneringsbeeld heeft aan locatie en tijdstip en twee getuigen onafhankelijk van elkaar de verklaring van de beheerder hebben bevestigd. Daarnaast is zijn verklaring in lijn met die van een andere getuige, die De J. op 24 september ’5 middags in het centrum van Deventer had ontmoet. Ook deze getuige verklaarde dat De J. over daderkennis beschikte en zelfs al een rouwadvertentie voorlas: “zij was als een moeder voor mij”.

Dat deze ontmoeting van de beheerder op 24 september 1999 niet in het Proces Verbaal van 18 oktober 1999 is terechtgekomen wordt mede verklaard door het feit dat de beheerder deze informatie voorafgaand aan het eigenlijke verhoor aan de rechercheurs heeft medegedeeld. Het verhoor vond plaats in de kantine, terwijl de mededeling m.b.t het gesprek met De J. plaatsvond bij hetzelfde hek van het kerkhof waar de beheerder de ochtend na de moord met De J. heeft gesproken.

Volgens de beheerder onderkenden de rechercheurs destijds het belang van de informatie m.b.t. De J. niet en is het hierom niet in het Proces Verbaal terecht gekomen. De beheerder is zeer stellig dat deze ontmoeting op 24 september heeft plaatsgevonden en niet op een later moment. De twee collega’s van de beheerder ondersteunden in hun gedetailleerde verklaring bij de Hoge Raad zowel de inhoud als de datum van de ontmoeting tussen de beheerder en De J. De ene getuige weet dat hij steeds op vrijdag op de begraafplaats kwam en op de 24e september 1999 van de beheerder vernam dat de weduwe dood was en de volgende week de begrafenis van de weduwe zou zijn. De andere getuige gaf aan dat de beheerder hem enkele dagen daarna gevraagd had om ’5 morgens later op zijn werk te mogen komen, want hij had zo een angstige ervaring gehad toen hij die bewuste ochtend door De J. was benaderd met de details over de moord.

Beide getuigen verklaarden onder ede ook dat de beheerder met grote regelmaat over zijn ontmoeting had gesproken en dat de verkeerde vastzat, maar hij was bang om hierover nog met de politie te praten. Ook bevestigde de beheerder nogmaals dat De J. had verteld dat de weduwe met zeven messteken was vermoord. De twee getuigen beaamden dat de beheerder dat getal destijds al bij herhaling heeft genoemd.

De zeven messteken zijn belangrijke daderwetenschap. Op het lichaam van het slachtoffer zijn vijf steekperforaties zichtbaar – wat door iedereen tot voor kort ook werd aangenomen als zijnde het aantal messteken -. Uit de analyse van de blouse van het slachtoffer met zeven beschadigingen in zowel de stof van het voorpand als het verstevigende be leg, blijkt echter dat iedere beschadiging door een afzonderlijke mesperforatie is veroorzaakt, hetgeen aansluit bij een verklaring van een internist over de interne verwondingen waaruit blijkt dat er in werkelijkheid door de dader zeven messteken zijn geplaatst.

De verklaringen van De J. bij de Hoge Raad waren bovendien op een aantal punten intern inconsistent, en verder op belangrijke punten ook duidelijk afwijkend van zijn verklaringen op 12 oktober 1999. Met name voor wat betreft de datum van het vernemen van de details van de moord. Op 12 oktober 1999 gaf De J. aan dat op 6 oktober gehoord te hebben van een vriendin. Nu gaf De J. aan dat hij deze daderkennis die hij aan de beheerder had verteld op 1 oktober 1999 had gehoord van een politieman op de begrafenis, hetgeen door andere getuigen bij de begrafenis niet wordt bevestigd.

Ten slotte verwijst Mr. Knoops naar de argumentatie van de Commissie Grimbergen om tot een herzieningsverzoek over te gaan in de zaak van Lucia de B. dat een verschil van wetenschapelijk inzicht een nieuw feit kan opleveren. Een stelling die door het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie integraal wordt erkend. Dat is ook relevant in deze zaak. Enerzijds zijn er na de veroordeling in 2004 een aantal nieuwe feiten bekend geworden over de behandeling van de blouse van de weduwe en het speculatieve gehalte van de indertijd getrokken conclusies. Zo wordt door het NFl en het OM inmiddels erkend dat het niet oplichten van een crimescope NIET betekent dat de sporen derhalve greepsporen moeten zijn. Het kunnen ook kleine speekselsporen zijn. Een uiterst relevante bevinding, omdat in 2004 het hof op aangeven van het NFl nog stelde dat het nietoplichten van de crimescope betekende dat het greepsporen betrof. De verdediging krijgt hiermee dus gelijk in het herzieningsverzoek.

Anderzijds liggen er door de verdediging ingebrachte deskundigenverklaringen van meerdere gerenommeerde DNA-deskundigen: Prof. De Knijff, Dr. Lee (VS) en Dr. Kenny (FSS) en nota bene het NFl zelf waaruit voigt dat er een substantieel verschil bestaat in wetenschappelijk inzicht met betrekking tot de bewijswaarde van de gevonden sporen. En dit is in regelrechte tegenspraak met de hypothese van het NFI/ing. Eikelenboom uit 2003/2004.

Mede in het licht van andere nieuwe bevindingen, zoals het rapport over de waarschijnlijkheid van het aanklikken van de GSM-mast in Deventer door Ernest Louwes op de avond van de moord (gezien de bijzondere meteorologische omstandigheden van die dag en de richting van de antenne op de mast in Deventer), oordeelt de verdediging dat de Hoge Raad niet anders kan doen dan het arrest van Den Bosch uit 2004 te vernietigen.

De complete schriftelijke reactie van de verdediging (33 pagina’s) op de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal is hier te downloaden: Reactie Knoops

7 Reacties op “Deventer Moordzaak dient wel heropend te worden”


 • Klaar als een klontje. Machielse begreep natuurlijk dat de verklaring van de beheerder niet verenigbaar is met het daderschap van Louwes, dus moest die verklaring dan maar als twijfelachtig worden beschouwd.
  Het wordt hoog tijd dat op belangrijke posten zoals AG en HR mensen benoemd worden die geleerd hebben logisch te denken, geen juristen dus…..

 • Juristen/advocaten (i.c. een OvJ) moeten een zaak winnen. Dat is hun beroep / broodwinning. Om de waarheidsbevinding gaat dit niet maar om ‘wie heeft juridisch de sterkste zaak, wie wint het’. Dit impliceert dat zij alles wat dit in de weg staat of zou kunnen staan ‘onder de tafel moeten houden’. Bij blufpoker gaat dat net zo. Dit impliceert tevens dat datgene wat de verdachte vrij zou kunnen pleiten moet worden vernietigd.

  Niets mag het toewerken naar de bewijslast in de weg staan.

  Kortom:

  Als een OvJ van het daderschap van de verdachte zonder wetenschappelijk bewijs overtuigd is dan moet zij er voor zorgen dat de bewijslast die de verdachte zou kunnen vrijpleiten vernietigd wordt.

  Meer is het niet.

 • Beste Undercover,

  Ik vind ook dat de Deventer moordzaak heropend dient te worden, maar ik schrijf je nu met een verzoek om te publiceren wat jouw mening is dat je gebanned bent op Deventermoordzaak.com, zodat we jouw kant van het verhaal kunnen vernemen.

  Dit bericht mag weg.

  Met vriendelijke groet,

  Hans

 • Hans ik ben al bezig met een log te schrijven die ik hier plaats als reactie op dit bericht http://forum.deventermoordzaak.com/viewtopic.php?p=8202#8202

  Ik zal die drie punten toelichten maar dat vergt even omdat ik geen informatie openbaar wil maken van dingen die mij in vertrouwen zijn meegedeeld.

  Ik ga in korte tijd hier een toelichting geven hoe het werkelijk zit.

  Misschien wil je de mensen vragen hun kalmte te bewaren. Het zou jammer zijn voor Louwes als de manipulatie van Gerrie dan toch zou lukken om de groep uit elkaar te drijven.

  Ik kan je nu al zeggen dat Wim op werkelijk alle punten ongelijk heeft en verzuimd om aan waarheidsvinding te doen. Je weet wel hoor en wederhoor.

 • Dank je wel Undercover: ik wist wel dat je een volwassen verantwoordelijke persoon bent.

  Ik zal jouw advies opvolgen en tot kalmte manen, zo mensen bereid zijn naar me te luisteren.

  Dus iedereen die dit leest en die begaan is met Ernest Louwes en het verval van de rechtsstaat: weest eensgezind en behoud uw/jou kalmte!

  De tegenstanders trachten alles in het werk te stellen om deze goede zaak te ontwrichten en teniet te doen en mensen tegen elkaar uit te spelen.

  Het goede overwint altijd: uiteindelijk werd dat ook openbaar in de Dreyfus-affaire http://nl.wikipedia.org/wiki/Dreyfus-affaire

  Hans

 • Undercover, naar aanleiding van wat ik van jou heb ‘gezien’ heb ik vertrouwen in jou en het bannen is een grote teken van zwakte, het bericht van Ingrid is nu zelfs verwijderd op het forum, dus er wordt niet eens een kans gegeven je te verweren!!

  ik heb maar 1 visie in gedachten voor jou en Maurice en allen die zich in wil zetten voor rechtvaardigheid en waarheid en dat boven eigen belangen stellen in plaats van een ruzie te winnen:

  “De reddingsboot vaart rustig door.”

 • Ria schreef:

  Undercover, naar aanleiding van wat ik van jou heb ‘gezien’ heb ik vertrouwen in jou en het bannen is een grote teken van zwakte, het bericht van Ingrid is nu zelfs verwijderd op het forum, dus er wordt niet eens een kans gegeven je te verweren!!

  ik heb maar 1 visie in gedachten voor jou en Maurice en allen die zich in wil zetten voor rechtvaardigheid en waarheid en dat boven eigen belangen stellen in plaats van een ruzie te winnen:

  “De reddingsboot vaart rustig door.”

Laat een reactie achter

Je moet inloggen om te reageren.